O.L.Vrouw van Troostbasiliek, Vilvoorde

Leuvensestraat 1800 Vilvoorde, Vlaams-Brabant

In 1586 vestigden de Karmelietessen zich in de binnenstad van Vilvoorde. Zij bouwden er in 1642-1644 het laat-gotische zusterkoor en de toren van de kerk. In 1663-1671 werd deze uitgebreid met een barokke koepelkerk. Hier ontwikkelden de zusters een bedevaartscultus rond het miraculeuze beeld van O.L.Vrouw-van-Troost dat zij in 1247 verworven hadden en dat tot op vandaag talrijke gelovigen aantrekt.

De opeenvolgende bouwfasen resulteren in een merkwaardige combinatie van een longitudinale met een centraalbouw. Dit weerspiegelt de functionele dualiteit tussen de gebedsruimte van de kloostergemeenschap en de bedevaartskerk.

Vooral in de 20e eeuw volgde een reeks ingrepen zoals de installatie van elektrische verlichting en centrale verwarming, de transformaties na het concilie en allerlei  onoordeelkundige vernieuwingen van de binnenafwerking, die het monument niet ten goede kwamen.

Na een grondig vooronderzoek werd de restauratie onder leiding van SPECTRUM aangevat om het geheel in zijn waarde te herstellen.

Storende ingrepen zijn ongedaan gemaakt en waardevolle historische  elementen geconsolideerd. Daarbij is het interieur van de basiliek aangepast aan de huidige liturgische en praktische vereisten.

Vochtige muren zijn gesaneerd. Na het verwijderen van de "moderne" verflagen zijn de wanden en plafonds volgens de historische toestand hergeschilderd in  monochroom wit met beperkte verguldingen.

Om het orgel zowel visueel als muzikaal beter tot zijn recht te laten komen is een aangepast nieuw doksaal gebouwd. De vernieuwde verwarming, verlichting, geluidsinstallatie en beveiligingen tegen diefstal en brand zijn geïntegreerd in het project.

De provinciale prijs monumentenzorg 2007 van de provincie Vlaams-Brabant werd op 6 juni 2008 toegekend aan de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostbasiliek in Vilvoorde.

Op 18 maart 2012 werd de gerestaureerde basiliek terug in gebruik genomen.

 


type project: restauratie
type gebouw: kerk
type objecten: orgel, meubel
opdrachtgever: Zusters Karmelietessen vzw
interieur: gerealiseerd
objecten: gerealiseerd

uitvoering

interieurrestauratie - januari 2012

plechtige heropening - maart 2012

foto's Leon Alders

voor - na