Oude Dekenij, Bilzen

Kloosterstraat 7, 3740 Bilzen, Limburg

De oude dekenij van Bilzen werd in 1840-41 gebouwd naar de plannen van provinciaal architect Lambert Jaminé op de tuin van de vroegere pastorij aan de Begijnhofstraat. Deze tuin behoorde vroeger toe aan de Commanderij van Alden Biesen. Nadat er zeven  opeenvolgende dekens gewoond hadden bood het gebouw van 1985 tot 2000 voorlopig onderdak aan een school. Daarna volgde 10 jaar leegstand.

Bij de bouw werd gebruik gemaakt van recuperatiematerialen van een ouder gebouw. Omstreeks 1900 werd de dekenij grondig verbouwd en verfraaid waarbij gebruik gemaakt werd van vroeg-industriële, semi-ambachtelijk vervaardigde  bouwmaterialen  zoals mechanische dakpannen en cementen vloertegels, de voorgevel werd naar de mode van de tijd gecementeerd. Het geheel vertoonde een duidelijke samenhang maar bij latere verbouwingen werd daar meer en meer afbreuk aan gedaan.

De restauratie refereert naar de situatie van de verbouwing van de vorige eeuwwisseling. Latere, niet passende ingrepen werden ongedaan gemaakt en nieuwe ingrepen zijn sober van vormgeving, materiaal- en kleurkeuze, steeds ondergeschikt aan deze uit de referentieperiode.

De woning,  opgevat als een volwaardig appartement, is nu voorzien op de verdieping van het hoofdgebouw. Het gelijkvloers omvat vergader-, bureel- en ontvangstruimten. In de oranjerie is het parochiaal secretariaat ondergebracht. De voor- en achtertuin zijn  op een historisch verantwoorde wijze heraangelegd.

Dit dossier werd behartigd door SPECTRUM in samenwerking met architectenbureau Jos Dreesen bvba.


type project: restauratie
type gebouw: woning, openbaar gebouw
opdrachtgever: Kerkraad Sint-Mauritius, Bilzen
bouwperiode: 2011
exterieur: gerealiseerd
interieur: gerealiseerd

voor - na

-