Actueel

SPECTRUM presenteert een nieuw georiënteerde St.-Martinuskerk in Meeuwen

Nauwelijks een tachtigtal jaar geleden werd de oude St.-Martinuskerk van Meeuwen vergroot tot meer dan het dubbele van haar oorspronkelijke omvang. Vandaag is dit beschermde monument dringend toe aan restauratie en met zo’n 660 zitplaatsen is de kerk te groot voor haar gebruikelijke  liturgische taak.
In opdracht van het gemeentebestuur en de kerkfabriek heeft SPECTRUM een concept uitgewerkt waarbij het liturgische gebruik geconcentreerd wordt in het oudste, laat-gotische deel van de kerk. Het resterende deel, de vergroting uit 1931-34, blijft beschikbaar voor uitbreiding bij grote vieringen, maar kan ook afzonderlijk functioneren voor uiteenlopende nevenactiviteiten. Tussen beide delen heeft SPECTRUM een wand ontworpen die zich als een groot en eigentijds meubel plaatst tussen de “actieve” en de “passieve” kerk. Aan de ene kant zal het doksaal met het orgel aangebouwd worden, aan de andere zijde komt een groot scherm met multimediale mogelijkheden. Het onderste deel van de wand kan breed geopend worden om de kerk terug tot haar huidige capaciteit te brengen.


Op donderdag 2 mei presenteerde SPECTRUM de plannen in de kerk op een hoorzitting voor de bevolking. De voorstellen werden gunstig onthaald en het gemeentebestuur neemt het voortouw in dit vernieuwende project.

In de pers

______________________________________________________________________

De brouwerij en alcoholstokerij van Wilderen is laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs 2012

Op 3 september 2012 reikte Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois  de Vlaamse Monumentenprijs 2012 uit. De brouwerij en alcoholstokerij van Wilderen, waarvoor SPECTRUM als architect opgetreden is, was een van de vijf laureaten. De trotse Mike en Roniek Janssen ontvingen een cheque van 2.500 euro uit handen van de minister. Lees hier het persbericht. 

______________________________________________________________________

De restauratie van de Sint-Pauluskerk van Geetbets voltooid

De buitenrestauratie van de Sint-Pauluskerk van Geetbets, onder leiding van SPECTRUM, werd door de Kerkfabriek opgeleverd op 23 augustus 2012. De daken zijn vernieuwd en opnieuw voorzien van dakkapellen, de gevels werden gereinigd en hervoegd. De glasramen zijn gerestaureerd. De vergulde haan blinkt trots op het torenkruis.

______________________________________________________________________

Inwijding van het gerestaureerde orgel van Tessenerlo

Tien jaar na de start van de binnen- en buitenrestauratie van de Sint-Martinuskerk van Tessenderlo, onder leiding van SPECTRUM, werd op 10 juni 2012 de kroon op het werk geplaatst met de inwijding van het Smet-Pencelerorgel door Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt.

Het historische instrument onderging in het verleden verschillende verbouwingen en werd overgeplaatst van het doksaal onder de toren naar het koor. Deze ingrepen hadden het orgel sterk in zijn waarde aangetast. De originele onderdelen van het historische instrument zijn nu gerestaureerd en ondergebracht in een nieuwe kast die opnieuw op het doksaal opgesteld staat.

______________________________________________________________________

Inhuldiging van de gerestaureerde dekenij van Bilzen

Op 31 mei 2012 mocht deken Ramakers "zijn" gerestaureerde dekenij inzegenen. Na tien jaar leegstand en anderhalf jaar restauratiewerken onder leiding van SPECTRUM vervult het beschermde gebouw opnieuw zijn originele functie als woonst van de parochiepriester. Op het gelijkvloers zijn representatieve vergaderruimten voorzien die mee in gebruik genomen worden door de stad Bilzen. Het parochiesecretariaat is voortaan gevestigd in de zogenaamde oranjerie.

De weder ingebruikname van de oude dekenij werd in stijl omkaderd met toespraken, bloemen, felicitaties en bubbels.

______________________________________________________________________

De Troostbasilliek heropend na grondige restauratie

Op zondag 18 maart 2012 ging kardinaal Godfried Danneels voor in de plechtige openingsviering van de Troostbasiliek in Vilvoorde. De beschermde kerk sloot in november 2009 de deuren voor  een volledige restauratie van het interieur onder leiding van SPECTRUM. Daarbij zijn ook de verlichting, de geluidsinstallatie en de verwarming volledig vernieuwd.

De devotie rond het beeld van O.LVrouw van Troost gaat terug tot de 13de eeuw, maar de laat-gotisch-barokke kerk dateert uit de 17de eeuw. Vooral in de laatste honderd jaar raakte de architecturale kwaliteit van het interieur verstoord door allerlei ongelukkige ingrepen. De restauratie heeft de verloren kwaliteit hersteld.

Nog steeds leeft er een intense devotie rond het O.L.Vrouwbeeld. De zusters van het aanpalende klooster vormen een sterke gemeenschap en zij worden bovendien voor de restauratie gesteund door de plaatselijke vriendenkring die zo ook zorgt voor een sterke band met de plaatselijke bevolking. Op die wijze kadert de restauratie hier niet in een herbestemming van het monument, maar wel in een bevestiging en actualisering van het  gebouw in zijn oorspronkelijke roeping. Om deze redenen en om de kwaliteit van de restauratie ging de Vlaams-Brabantse prijs monumentenzorg 2007 naar dit project.

Als kroon op het werk konden de zusters een ongebruikt en gedemonteerd Brugs barokaltaar verwerven. Dit stamt uit dezelfde periode als de Troostkerk en past er als gegoten in de absis. Het altaar werd onder leiding van SPECTRUM heropgebouwd.

Later volgen nog de restauratie van schilderijen en van het orgel. Deze dossiers zijn eveneens aan SPECTRUM toevertrouwd.


Spectrum collectief bvba
Hefveldstraat 13, 3500 Hasselt
011 / 23 46 42, info@spectrum.be