werfperiode

2010 - 2021

opdrachtgever

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw & Gemeentebestuur Tielt-Winge

project

Volledige Restauratie, bewoonbaar maken als Pastorij (Priester/ Diaken) voor de Pastorale Gemeenschap

De Pastorij dateert van de eerste helft van de 18 ' eeuw en is oorspronkelijk gebouwd door de Leuvense Sint-Geertrui-abdij. Het poortgebouw is toegevoegd in 1900. Het geheel is omgeven door een ringgracht. (nu gedeeltelijk gedempt). Na de Franse Revolutie werd dit gebouw Pastorij. Sedert de eeuwwisseling is het gebouw verkommerd door het feit dat de woning-pastorij slechts gedeeltelijk was bewoond. Het poortgebouw was decennia onderhevig aan leegstand.

Pastorij en poortgebouw zijn recent gerestaureerd zowel het exterieur als het interieur. Spectrum Collectief bv. heeft  het concept  van de restauratie ontwikkeld in 2010 , het restauratiedossier opgesteld in 2012 en na aanbesteding (2016) de restauratiewerken opgevolgd. Voorlopig opgeleverd februari 2021. Voor de interieurrestauratie is er een onderzoeks- én restauratiepremie gegund voor onvoorziene , 'ontdekte' muurschilderingen in het interieur.

Het inspireert anderen om goed met erfgoed om te gaan omwille van de wisselwerking van aanpak / concept tussen exterieur - interieurrestauratie. Eind 19' eeuw heeft deze pastorij een respectloze verbouwing ondergaan waardoor de eigenheid van het 18'-eeuwse gebouw is teloor gegaan. Deze is heden i.f.v. de algehele restauratie voorzien van  ecologische en nieuwe technieken. Er is getracht de 18-eeuwse sobere sfeer van de oorspronkelijke bewoner terug te simuleren. Deze is uitgedrukt in het gebruik van de eenvoud van (oorspronkelijke) materialen voor de muren, vloeren, toepassing binnen -en buitenschrijnwerkerij en inbreng van noodzakelijke technieken.

Niettegenstaande is deze restauratieve entourage nu een hedendaagse woning waardoor de brug is gelegd tussen het heden en het verleden. De voorbeeldfunctie is gelegd in de soberheid en strakheid van de nieuwe elementen zoals bijvoorbeeld de eiken trap versus de oorspronkelijke structuur en de oorspronkelijke materialen. De overdracht om een Pastorij te behouden tot Pastorij (heden is de bewoner een diaken  met  zijn gezin) ligt in de kracht om de bestemming ervan te continueren  De Pastorij is dus volledig bewoond zijn.

Op het vlak van verwarming (gas), elektriciteit (verlichting volledig uitgevoerd in LED verlichting)  wordt tevens gebruikt gemaakt van recuperatie regenwater voor toiletten en buitenbevloeiing. Het Poortgebouw is bestemd voor vergaderlokalen, op gelijkvloers en verdieping met als doel maatschappelijk religieuze activiteiten zoals bezinningssessies, cathechesen te organiseren. De Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en het Gemeentebestuur van Tielt-Winge hebben een grote rol gespeeld in de totstandkoming van dit project.