werfperiode

2019 - 2021

opdrachtgever

Kerkfabriek Sint-Albertuskerk

project

studie, technieken, restauratie

Bestemming 

De kerk blijft in functie als kerk. Door de nieuwe ingreep in de kerk komt dit concept tegemoet aan de liturgische wensen van de viering binnen de gegevens van de rooms-katholieke kerk. De nieuwe zone (podiumzone aansluitend tegen het ciborium) bestaat uit hout en is reversibel. Het geheel hypothekeert geen nieuwe bestemmingen voor de toekomst.

SPECTRUM stelt voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem te combineren met een herziening van de opstelling van het altaar en podium (publiekszone) :

1. Het priesterkoor kan qua vloer volledig hersteld worden. Het koor krijgt zijn originele vorm hierdoor terug. Door het aanbrengen van een verhoogde zone met zitplaatsen/publiekszone (over de beschadigde delen) kan deze nieuwe zone terug aansluiting vormen met het altaar en het ciborium. Zo wordt ingespeeld op de huidige liturgische praktijk.

2. Door deze ingreep kan een vloerverwarming toegepast worden. Daar het kerkinterieur niet geïsoleerd is wordt geopteerd voor een zoneverwarming (het vooruitgeschoven en hoger gelegen gedeelte).

3. Daar het verhoogd gedeelte ca.1/3 van de ruimte uitmaakt dient er bijkomend een luchtverwarming geplaatst te worden. Beide delen kunnen afhankelijk gestuurd worden. Deze luchtverwarming speelt in op de originele roosters (nog aanwezig) doch de sturing van de pulsie zal alternerend gebeuren. Dit systeem is geen volumeverwarming doch ook zonaal als concept. dwz. alternerend wordt in de verwarmde zones de warme lucht vanuit de pulsie weggetrokken door het extractiesysteem. De pulsie –en extractieroosters zijn dan alternerend geplaatst.

4. Het verhoogd gedeelte wordt volledig in hout gemaakt en is reversibel van opzet. De ruwbouwingrepen die in het dossier voorkomen zijn voornamelijk werken ter voorbereiding en afwerking van het concept van de verwarming. Ook alle noodzakelijke ruwbouwwerken in de kelder. Voorts worden ondeskundige ingrepen van de 60‘er jaren van vorige eeuw terug naar origine hersteld: o.a. de doopvont + herplaatsing op originele locatie