werfperiode

2013 - heden

opdrachtgever

Kerkfabriek Sint-Lambertus

project

studie, restauratie, technieken, nieuwbouw

De toren is beschermd . Een restauratiedossier werd door SPECTRUM ingediend in 2013 na proefvlakken uitgetest te hebben. Dit restauratiewerk dient nog uitgevoerd te worden daar de kerkfabriek wacht op de definitieve vastlegging van de premie van Onroerend Erfgoed.

Tevens maakte SPECTRUM in 2013 een doorlichting van de kerkgebouw zelf samen met het koor en sacristie. Deze bouwdelen zijn niet beschermd:

Bouwfysisch is dit bouwdeel in verval :

- niet energetisch → geen enkele isolatie
- verouderde daken en aftakelende waterhuishouding
- aftandse technieken → verwarming en sanitair 

SPECTRUM lanceerde de idee om het kerkvolume af te breken en te vervangen door een kleinere kerk.

De nieuwe kerk kan deel uitmaken van een woonuitbreiding waarvan de toren de verticale verbinding zou zijn door de trap en liften hierin te integreren. Op deze wijze is de toren naar functie eveneens herbestemd.

In 2021 nam de kerkfabriek de beslissing om het kerkgedeelte af te breken op basis van een gemaakte haalbaarheidsstudie. Wordt vervolgd.